Menu
Your Cart

Kalite Anlayışımız

KALİTE ANLAYIŞIMIZ;

bizgeliriz.com, kaliteyi statik değil dinamik bir değer olarak kabul eder.

bizgeliriz.com, kaliteyi nihai olarak, müşteri ile doğrudan veya dolaylı olarak etkileşen tüm iş süreçlerinin belirlediği bir mutluluk üretme potansiyeli olarak görür.

bizgeliriz.com, kaliteyi alış verişe konu olan somut/soyut ürüne indirgemez, bu doğrultuda, ürünü çevreleyen ve tatmin duygusunu artıran her türlü faaliyeti ve etkileşimi kalitenin önemli unsurları olarak görür.

bizgeliriz.com, maksimum mutluluk üretme potansiyeli olarak gördüğü kaliteyi, beklentiler tarafından yönetilen ve sürüklenen bir iş anlayışının değil beklentileri yöneten bir iş anlayışının üreteceğine inanır.