KULLANICI SÖZLEŞMESİ

A) TARAFLAR

1) Ferhuniye Mah. Ulaşbaba Cad. Aras iş Merkezi No:15/28 42060  Selçuklu-Konya/TR adresinde mukim "4K Bilgi Teknolojileri Lojistik Danışmanlık İç Dış Tic. ve San. A.Ş." (Firma olarak zikredilecek)  

2) Kullanıcılar/üyeler/müşteriler

 

B) TANIMLAR

Firma: Ferhuniye Mah. Ulaşbaba Cad. Aras iş Merkezi No:15/28 42060  Selçuklu-Konya/TR adresinde mukim, 6502 sayılı kanun kapsamında Satıcı/Sağlayıcı, 6102 sayılı kanuna göre Tüccar vasfına haiz 4K Bilgi Teknolojileri Lojistik Danışmanlık İç Dış Tic. ve San. A.Ş.

Site: Tüm hakları Firma’ya ait www.bizgeliriz.com adlı internet sitesi  ve bu siteye bağlı diğer internet adresleri.

Kullanıcı: Üye olarak veya Üye olmaksızın Site’ye giren, gezinen, işlem yapan ziyaretçilerin tamamı.

Bireysel Üye: Online üye bilgi formunu doğru şekilde dolduran, Kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm beyan ve şartları kabul ederek üyelik başvurusunda bulunan,  kendisine Site tarafından kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilerek üyeliği onaylanan,  6502 sayılı kanun kapsamında Tüketici sıfatına haiz kullanıcılar.

Kurumsal Üye: Online üye bilgi formunu doğru şekilde dolduran, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm beyan ve şartları kabul ederek üyelik başvurusunda bulunan, kendisine Site tarafından kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilerek üyeliği onaylanan, 6102 sayılı Kanun kapsamında Tacir veya Esnaf sıfatına haiz, “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlarla edinen” gerçek veya Tüzel kişi kullanıcılardır.

Tüketici: 6502 sayılı kanun kapsamında “Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.”

Müşteri: Üye olarak veya üye olmaksızın Site’den eser/ürün veya hizmet satın alan tüm Kullanıcılardır.

 

C) SÖZLEŞMENİN KONUSU

1-İşbu sözleşme, Tarafların karşılıklı haklarını, sorumluluklarını ve Site’nin kullanım şartlarını düzenler.

 

D) GENEL ŞARTLAR

1-Siteye giren, gezinen ve işlem yapan tüm Kullanıcılar, Fikir ve Sanat eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar kanunu ve sair ilgili mevzuata, ahlaka, ticari teamüllere, iyi niyet kurallarına ve bu sözleşmenin hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve beyan etmişlerdir, Kullanıcıların aykırı davranışları nedeniyle oluşacak doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarar veya olumsuzluktan site sorumlu değildir.

2-Üyeler kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı, şifre ve rumuzları hiç kimse ile paylaşamazlar, her üye gizli bilgilerini korumakla yükümlüdür. Şifre v.b. gizli bilgilerin başkalarının eline geçmesi nedeniyle doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu Üye’ye aittir.

3-Site’nin tüm örijinal, siteye has içerikleri, veritabanı, tasarımları, markaları, iş modelleri ve tüm fikri, sınai mülkiyet hakları v.b. Firma’nın mülkiyetindedir ve yasalarla korunmuştur, Şirketin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen indirilemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, satılamaz, iktibas edilemez.

4-Site’de yayınlanan tüm ürünlerin her türlü hakları 6769 sayılı yasa ve değişiklikleri kapsamında Patent sahibi üreticiye aittir ve korunmuştur. Kopyalanması, taklit edilmesi, her ne surette olursa olsun çoğaltılması ve sahibinin yazılı izni olmaksızın, ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullanılması suçtur. Kullanıcıların aksi davranışları nedeniyle oluşacak her türlü maddi  ve maddi olmayan zararlara karşı Site’nin ve üreticinin tüm yasal hakları saklıdır.

5-Kullanıcılar/Üyeler, bu sözleşmeden doğan haklarını hiçbir şekilde başkalarına devredemezler.

6-Kullanıcılar/Üyeler, Site’ye her zaman doğru bilgiler vermek zorundadır, yanlış bilgilerden kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ve gecikmenin tüm sorumluluğu Kullanıcıya/Üyeye aittir. Üyenin yanlış bilgiyi kasten veya hataen/sehven vermiş olması durumu değiştirmez ve üyenin sorumluluğunu kaldırmaz.

7-Kullanıcılar/Üyeler,  Site’deki ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili hiçbir şekilde asılsız, gerçek dışı yorum ve beyanlarda bulunamazlar, asılsız, gerçek dışı yorum ve beyanların tüm sorumluluğu üyeye aittir, Site bu durumda hiçbir şekilde suçlanamaz, sorumluluk kabul etmez. Kullanıcıların/Üyelerin yanlış, asılsız beyan ve yorumlarının sonucunda oluşacak tüm olumsuzluklara karşı üreticinin-markanın ve Site’nin tüm yasal hakları saklıdır.

8-Site’de satışa sunulan ürünlerin satış şartları ve fiyatları Site’ de belirtilen süreler için ve/veya yayınlandığı sürelerde geçerlidir.

9-Site’de yayınlanan fiyatlar KDV dahil fiyatlardır. İlgili ürünün detay sayfasında belirtilmedikçe fiyatlara kargo ücreti dahil değildir,  bu durumda nakliye ayrıca faturaya ilave edilir ve fatura tutarı ile beraber tahsil edilir. Fiyatlara Kargo ücretlerinin dahil olması halinde bu durum Kasa-ödeme sayfasında açıkça gösterilir.

10-Satın alınan ürünlerin ödemesi uygun kredi kartı, havale veya EFT yoluyla yapılabilir, havale veya EFT ile ödeme durumda ödemenin siparişten sonra en geç 48 saat içinde yapılması gerekir, ödemenin bu süre içerisinde yapılmaması halinde Site satışı iptal etme hakkını saklı tutar. Banka veya ödeme sistemindeki gecikmeler nedeniyle Site hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11-Site’de satışa sunulan ürünlerin cinsi, markası, deseni, rengi, miktarı, bedeli, ödeme şekli  ve sair hususiyetleri satışın gerçekleştiği anda, Site’ deki seçenekler doğrultusunda Üyenin/Müşterinin tercihlerine göre kesinleşir.

12-Satın alınan ürünlerin Kargo tarafından hasarlı olarak teslim edilmesi durumunda, üyelerimizin/müşterilerimizin hasarlı ambalaj ve ürünleri bir tutanakla tespit etmeleri hasarın tazmini için zorunludur. Tespit tutanağının (mümkünse) en az bir şahitle düzenlenmesi, kesinlikle kargo ilgilisine imzalatılması ve hasarlı ürüne ait fotoğrafların tutanağa iliştirilmesi ve ürünün kargo firmasına iade edilesi gerekir.

13-Site, hizmet standardının artırılması ve hizmetlerin kişiselleştirilmesi amacıyla kullanıcılara ait bilgilerin takibi (siteyi ziyaret zamanı, süresi, ziyaret edilen sayfalar v.b.) ve bu bilgilerin toplanması için çerezler  (cookies) kullanabilir. Çerezler, internet sitelerinin çoğunun kullandığı bir veri paketidir, amacı ziyaretçilerin Site’ deki faaliyetlerini takip ederek istatistiksel verilerin toplanmasıdır.

14-Üyelik kaydı esnasında Üyenin/müşterinin Site’ye vermiş olduğu e-mail adresi, posta adresi, fatura adresi Site’nin Üyeye yapacağı tüm bildirimlerde resmi tebligat adresi olarak kabul edilecektir. Bu adreslerden her hangi birine yapılacak bildirim Üyeye yapılmış olarak kabul edilecek, Üye bildirimin yapılmadığını ileri süremeyecektir.

15-Üye, bilgilerinde oluşan değişiklikleri en geç 24 (yirmi dört) saat içinde Site’ye girerek güncelleyecektir. Üyenin bilgilerinde geciken güncellemeler nedeniyle, Üyenin karşılaşabileceği zarar ve olumsuzluklardan Site sorumlu tutulamaz.

16-Kullanıcı ile Site arasındaki mesajlaşmaların yedeklenmesinden (kaydından) Kullanıcılar doğrudan sorumludur. Mesajların kaybolması, silinmesi veya hasar görmesi durumunda Site her hangi bir sorumluluk kabul etmez.

17-Kullanıcılar, Sitenin işleyişini zorlaştırıcı, faaliyet ve hizmetleri aksatıcı hiçbir girişim ve davranışta bulunamaz, Kullanıcılar aksi davranışları nedeniyle doğacak tüm zarar, ziyan ve cezai sorumluluğu kabul eder.

18-Firma, her hangi bir bildirimde bulunmaksızın Site’ de ve/veya satış şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

19-Site, hiçbir ihbara ve/veya ihtara gerek duymaksızın kısmen veya tamamen sözleşmenin şartlarını güncelleyebilir, değiştirebilir, iptal edebilir, güncellenen, değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihi itibariyle tüm üyeler bakımından geçerli olur.

20-Çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkta Konya ve İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

 

E) İADE ŞARTLARI (Cayma Hakkı)

1-Üyeler,  Sepete koydukları ürünleri istedikleri zaman değiştirebilirler veya iptal ederek Sepetlerini kısmen veya tamamen boşaltabilirler.

2-Üyeler/müşteriler, siparişini verdikleri üründen farklı bir ürünün kendilerine gönderilmesi durumunda tüm iade masrafları Firmaya/Satıcıya ait olarak ürünü 14 (on dört) gün içinde iade edebilirler. Üyenin/müşterinin iade hakkını kullanacağını Firma’ya en geç 4 (dört) gün içinde “İade Talep Formu” ile bildirmesi gerekir. Ayıplı ürün gönderilmesi halinde de bu madde hükmü uygulanır.

3-Satın alınan ürünler, Kargo firmasına teslim edilmeden önce hiçbir masraf alınmaksızın değiştirilebilir, kısmen veya tamamen iade edilebilir. Sevk/teslim edilen ürünler kullanılmamış ve zarar görmemiş olmaları durumunda, tüm iade giderleri Satıcıya ait olmak üzere alıcıya teslim tarihten sonraki  14 (on dört) gün içerisinde kısmen veya tamamen iade edilebilir.

4-Üyelerimiz/müşterilerimiz, özel istekleri doğrultusunda üretilen veya değiştirilen ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen veya niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde veya genel olarak ürünler kullanıldığında veya kullanılmadan ambalajından çıkarıldığında, ürünün veya ambalajının tahribi durumunda cayma hakkını kullanamazlar.

5-Üyelerimiz/müşterilerimiz, iade talebini  “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” ve bu sözleşmenin E/2 maddesi kapsamında Firmaya bildirmeleri ve iade işlemini ürünün teslim alındığı tarih itibariyle 14 (on dört) gün içinde yerine getirmeleri gerekir.

6-İade edilen ürüne ait fatura aslının firmaya/satıcıya iadesi zorunludur, aksi durumda KDV ve sair yasal kesinti ve yükümlülükler iade tutarından düşülecektir.

7-Ücret iadesi, iade bildiriminin Firmaya ulaşmasından sonra  “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”  çerçevesinde, ödeme aracına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

 

F) GÜVENLİK POLİTİKASI

1-Tüm Kredi Kartı işlemleri Firma ve Site’ den bağımsız olarak, ilgili banka ve kart kuruluşları tarafından online olarak gerçekleştirilmektedir.

2-Üyelerin ödeme esnasında gireceği kart bilgileri ilgili kart kuruluşlarına ve bankalara şifrelenmiş olarak (SSL) aktarılır ve hiçbir şekilde Site tarafından görülemez, kaydedilemez.

3-Site, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendisine yüklenen kişisel verilerin kaydı, işlenmesi ve korunmasına dair yükümlülüklere uymayı taahhüt etmiştir.

4-İş bu Sözleşme kapsamında toplanan ve Üye tarafından verilen tüm kişisel/kurumsal bilgilerin korunması amacıyla gerekli tedbirler Site tarafından alınmıştır. Ancak Üye, internet ortamında bilgilerin mutlak şekilde korunmasının mümkün olmadığını bilmektedir.

5-Bu çerçevede (E/3 madde) Site, bilgilerin korunması konusunda bariz kasıt dışında her hangi bir sorumluluk üstlenmez.

6-Firma,  kullanıcı bilgilerini yasal çerçevede,  yetkili mahkemelerin talebi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.