Menu
Your Cart

İade Şartları

İADE ŞARTLARI (Cayma Hakkı)

1-Üyeler,  Sepete koydukları ürünleri istedikleri zaman değiştirebilirler veya iptal ederek Sepetlerini kısmen veya tamamen boşaltabilirler.

2-Üyeler/müşteriler, siparişini verdikleri üründen farklı bir ürünün kendilerine gönderilmesi durumunda tüm iade masrafları Firmaya/Satıcıya ait olarak ürünü 14 (on dört) gün içinde iade edebilirler. Üyenin/müşterinin iade hakkını kullanacağını Firma’ya en geç 4 (dört) gün içinde “İade Talep Formu” ile bildirmesi gerekir. Ayıplı ürün gönderilmesi halinde de bu madde hükmü uygulanır.

3-Satın alınan ürünler, Kargo firmasına teslim edilmeden önce hiçbir masraf alınmaksızın değiştirilebilir, kısmen veya tamamen iade edilebilir. Sevk/teslim edilen ürünler kullanılmamış ve zarar görmemiş olmaları durumunda, tüm iade giderleri Satıcıya ait olmak üzere alıcıya teslim tarihten sonraki  14 (on dört) gün içerisinde kısmen veya tamamen iade edilebilir.

4-Üyelerimiz/müşterilerimiz, özel istekleri doğrultusunda üretilen veya değiştirilen ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen veya niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlerde veya genel olarak ürünler kullanıldığında veya kullanılmadan ambalajından çıkarıldığında, ürünün veya ambalajının tahribi durumunda cayma hakkını kullanamazlar.

5-Üyelerimiz/müşterilerimiz, iade talebini  “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” ve bu sözleşmenin E/2 maddesi kapsamında Firmaya bildirmeleri ve iade işlemini ürünün teslim alındığı tarih itibariyle 14 (on dört) gün içinde yerine getirmeleri gerekir.

6-İade edilen ürüne ait fatura aslının firmaya/satıcıya iadesi zorunludur, aksi durumda KDV ve sair yasal kesinti ve yükümlülükler iade tutarından düşülecektir.

7-Ücret iadesi, iade bildiriminin Firmaya ulaşmasından sonra  “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”  çerçevesinde, ödeme aracına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.